De stemmen zijn geteld!

Onze leden hebben na een ronde van video calls met vijf LHBTQIA+ organisaties van dit jaar hun stem(men) uitgebracht. Ze kiezen de organisatie(s), die in hun ogen het geld het hardst nodig hebben. Dit jaar was dat extra moeilijk.

Tijdens de COVID 19-pandemie is de nood zo hoog, dat het kiezen extra moeilijk was. Zozeer zelfs dat een groot deel van de leden meldde het geld aan elke organisatie te gunnen. Uiteindelijk heeft iedereen gestemd.

Meestal resulteert dat in twee organisaties, die ieder de helft van onze donaties ontvangen. Dit jaar was het verschil tussen de eerste drie organisaties zo klein dat we met zijn allen besloten drie van de vijf organisaties blij te maken:

RED Communitaria Trans uit Colombia

The LGBTIQ+ Lawschool uit Turkije

MÉSART uit Costa Rica

Zij ontvangen in mei een donatie. We maken meer impact dan het gedoneerde bedrag alleen. Wanneer zij een fondsaanvraag doen bij een andere fondsenverstrekker, dan zal onze donatie positief meetellen. Dat wekt vertrouwen en is bij sommige fondsverstrekkers zelfs een vereiste om een aanvraag te mogen doen.

Naast de financiële steun ontvangen alle vijf organisaties onze morele steun en tips voor verdere fondsenwerving.