Gesteunde organisaties 2024: Marokko, Oeganda en Costa Rica

Op 18 april hebben 5 LHBTQI+ organisaties zich online gepresenteerd aan de leden van The Give A Damn Foundation. Dit jaar kwamen de voorgestelde organisaties uit Indonesië, Oeganda, Marokko, Hongarije en Costa Rica. Zoals ieder jaar was het ook dit jaar geen gemakkelijke opgave om een keuze te maken.  Na het tellen van de stemmen kwamen we tot de 3 organisaties die we konden steunen met een mooi bedrag.

Trans Dynamics uit Marokko

Trans Dynamics zet zich in voor transgender, non-binaire, gender non-conforme en intersekse mensen in Marokko.  Ze strijden voor gelijke mensenrechten, zetten zich in voor het opbouwen van communities, het beschikbaar maken van gezondheidszorg etc.  Met de gift van Give A Damn wil Trans Dynamics een auto aanschaffen. Hiermee wordt het bereik vergroot en zijn de reiskosten lager voor de doelgroep omdat Trans Dynamics meer mensen kan bezoeken door het land. 

TRIUMPH Uganda

De tweede organisatie die we steunen in 2024 is TRIUMPH Uganda. The Robust Initiative For Promoting Human Rights (TRIUMPH UGANDA) is een vrijwilligersorganisatie geleid door LGBT advocaten en activisten en is opgericht in 2014, officieel geregistreerd door de regering van Oeganda in 2016. Het hoofddoel van TRIUMPH Uganda is de inzet op gemarginaliseerde gemeenschappen met daarbij de focus op de LHBTIQ+ gemeenschap. Ze komen op voor de mensenrechten en zetten in op voorkoming van verdere verspreiding van HIV/AIDS. Met de donatie van Give A Damn wordt geïnvesteerd in het vergroten van de veiligheid van de leden van de organisatie en voor mentale well being sessies.

IRCA CASABIERTA

De derde organisatie die we dit jaar steunen is IRCA CASABIERTA in Costa Rica. Dit is een opvanghuis en speelt een belangrijke rol voor vluchtelingen in de omringende landen in Centraal Amerika. IRCA zet zich in om een veilig thuis te bieden voor LGBTIQ+ vluchtelingen. Het risico op armoede is groot bij vluchtelingen. IRCA CASABIERTA biedt uitgebreide psychosociale en economische steun. De donatie van Give A Damn zal worden ingezet om de eigen organisatie verder te verstevigen.