Over de Stichting Give a Damn Foundation

Wij hebben in ons leven kansen gekregen, gecreëerd en verzilverd. Wij zijn ons bewust van onze bevoorrechte positie in een rijk en relatief tolerant land als Nederland. Dat is niet voor iedereen weggelegd en daar willen wij letterlijk een steentje aan bijdragen; het realiseren van grote giften voor moedige, mooie LHBTI initiatieven en organisaties in de hele wereld. Initiatieven die de vrijheid die wij ervaren voor anderen een beetje dichterbij brengen. We give a damn!

De Give a Damn Circle is verbonden aan de Stichting Give a Damn Foundation en is op 17 juni 2015 opgericht door Vera PeerdemanKaren Kraan en Edith Molemans.

Per 1 januari 2023 vormen Edith Molemans, Hein Rijkenberg, Marieke van Herwijnen en Frank Aalderinks het bestuur van de stichting.

De Give a Damn Circle is de eerste LHBTI giving circle in Europa. Een giving circle is een privé initiatief waarin gevers samenkomen die zelf grote invloed willen hebben op de besteding van hun gezamenlijke (grote) gift.

Doelstelling

De Give a Damn Circle heeft als doel het stimuleren, bevorderen en steunen van filantropie door het (doen) organiseren, faciliteren, coördineren, uitvoeren en steunen van activiteiten en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie.

Hoe het werkt

De Give a Damn Circle is een inspirerend netwerk dat minimaal 3 keer per jaar bijeenkomt om te beslissen over de steun aan organisaties, om aandacht te besteden aan het resultaat van de gesteunde organisaties, om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en successen te vieren. Activiteiten die minimaal jaarlijks terugkeren zijn:

1) voorjaarsbijeenkomst, waarin we in contact treden met organisaties, met het doel een selectie te maken voor te steunen projecten (2 of meer projecten per jaar),

2) zomerbijeenkomst, waarin we de eerste feedback krijgen van gesteunde organisaties (terugkoppeling resultaat van de gift) en waarvoor ook aspirant leden uitgenodigd worden om kennis te maken met de giving circle,

3) najaarsbijeenkomst, waarin we een uitgebreide terugkoppeling krijgen van gesteunde organisaties en vooruitblikken op het komende jaar, waarbij groei van de circle en projectsearch centraal staan.

Inkomsten

De Stichting Give a Damn Foundation verwerft haar middelen via donaties van haar leden en enkele donateurs. Andersoortige inkomsten zijn mogelijk, maar daar wordt niet naar gestreefd. Ieder lid van de giving circle doneert jaarlijks een bedrag tussen de 250 en 1.000 euro of meer. In januari maken de leden hun jaarlijkse donatie over op de bankrekening van de Stichting Give a Damn Foundation. De stichting opereert zo kostenefficiënt als mogelijk, zodat een maximaal deel van de jaarlijkse ledendonaties wordt besteed aan de organisaties die we steunen. De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft de anbi-status (algemeen nut beogende instelling).

Beloningsbeleid

De kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de Stichting Give a Damn Foundation vergoed. Aan bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Give a Damn Circle, aarzel dan niet contact met ons op te nemen: info@giveadamnfoundation.nl

Jaarverslag 2023 en jaarplan 2024

Jaarrekening 2023

Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 Give A Damn

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag en -rekening 2015

Beleidsplan 2015

Partner Give A Damn Foundation: Van der Valk Zuidas