Een veilige plek voor LHBTI’s in Irak

Zich inzetten voor LHBTI’s in extreem gevaarlijke situaties, in een land waar de taal letterlijk geen woorden kent voor ‘lesbisch’ of ‘gay’, doet de organisatie Rasan al 14 jaar, om de acceptatie van LHBTI’s in Irak te helpen verbeteren. In 2018 helpt de Give a Damn Foundation Rasan een stap vooruit in haar pogingen een veilige situatie te creëren voor de LHBTI-community in Irak.

Het onderwerp ‘LHBTI’ ligt extreem gevoelig in Irak. Er zijn geen rechten waar LHBTI’s op kunnen terugvallen, sterker nog: discriminatie en geweld worden doorgaans aangemoedigd. Martelingen en moord zijn aan de orde van de dag en er is geen bescherming vanuit overheidsinstanties. Een LHBTI-community zoals wij die kennen bestaat er niet. Rasan is de enige organisatie in Irak die zich in het openbaar hard maakt voor LHBTI’s en is officieel geregistreerd, als vrouwenrechtenorganisatie, omdat een LHBTI-organisatie onmogelijk te registeren is.

Het is voor Rasan erg lastig om buitenlandse donaties te ontvangen, aangezien (internationale) banken het veelal niet toestaan om geld over te maken naar Irak, omdat het als een onveilig land wordt gezien. Het is ons gelukkig wel gelukt om een manier te vinden om geld aan Rasan over te maken. Het is heel hard nodig.

Om in Irak succes te kunnen boeken voor LHBTI’s, moet je een lange termijn focus hebben en projecten initiëren die niet conflicteren met de heersende waarden en tradities en tegelijkertijd pogingen doen deze te (helpen) veranderen. Rasan doet dit op verschillende manieren. Zij biedt psychosociale en juridische hulp aan LHBTI’s. Op verzoek brengt zij LHBTI’s in contact met elkaar, zodat deze samen een kleine community kunnen opbouwen en elkaar kunnen steunen binnen de moeilijke context. Rasan zet zich daarnaast in om meer begrip te kweken binnen de hetero community, bijvoorbeeld via publieke campagnes (o.a. met de inzet van kunst, films en toneel) die proberen LHBTI-onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook onderhoudt Rasan contact met partijen die in aanraking komen met LHBTI’s zoals de politie, bewakingsdiensten, imams en onderwijzers. Dit zijn weliswaar meestal partijen die prominent onderdeel uitmaken van de dreiging, maar zijn (daarom) tegelijkertijd ook een belangrijk deel van de oplossing.

Het werk dat de Give a Damn Foundation steunt, zet Rasan op in Sulaimanyah in de Koerdische regio van Irak. Sulaimanyah staat binnen Irak bekend als de stad die zich het meest heeft ontwikkeld op sociaal en cultureel gebied. Binnen het door ons gesteunde project brengt Rasan de behoeften van LHBTI’s in kaart via onderzoek, om goed grip te kunnen krijgen op de problematiek. En dat is hard nodig, want er is nagenoeg geen documentatie die de LHBTI-community – laat staan haar behoeften – omschrijft. Deze behoeften zet Rasan om in projecten en activiteiten die LHBTI’s vooruit helpen. Daarnaast gaat de organisatie helpen om (letterlijk) woorden te ontwikkelen die de LHBT-gemeenschap omschrijven en tegelijkertijd niet beledigend of haatdragend zijn, want in het Koerdisch zijn helemaal geen woorden voor LHBTI, laat staan met een positieve connotatie. Tenslotte zal Rasan met onze bijdrage voorzichtig communities opbouwen en daarnaast ‘bondgenoten’ identificeren die een positieve bijdrage kunnen gaan leveren; denk daarbij aan imams, politieagenten of beleidsmakers.

Wij zijn heel blij en trots dat we deze geweldige en dappere organisatie kunnen steunen in 2018 en wensen Rasan heel veel succes!