Het allereerste Family Equality Festival in Moskou

LHBT’s in Rusland hebben het zwaar. En gezinnen in het bijzonder. De antipropaganda wet verbiedt ‘propaganda van niet-traditionele relaties’ onder jongeren. In de praktijk betekent dit, dat het praten over homoseksualiteit waar jongeren bij zijn, of het dragen van uiterlijke kenmerken die verwijzen naar de LHBT-gemeenschap (zoals de regenboogvlag) strafbaar is. Het hebben van een kind in een niet-traditionele relatie lijkt in dat kader ondenkbaar. Toch gebeurt dit, en de organisatie Resource LGBTQIA Russia helpt deze gezinnen. Een moedig en bewonderenswaardig initiatief. Op International Family Equality Day organiseerde Resource dit jaar het allereerste Family Equality Festival in Moskou.

LHBT-gezinnen in Rusland bestaan vooral uit twee moeders of co-ouder gezinnen. Het zit in de Russische cultuur dat alleen de vrouwen opvoeden. Mannen bemoeien zich daar doorgaans niet mee. En net als in Nederland is het als homoseksuele man ingewikkelder een gezin te starten. De meest ‘comfortabele’ manier is co-ouderschap van een vrouwen- met een mannenstel. Dat is juridisch het meest praktisch en naar de buitenwereld ook. De organisatie promoot deze gezinsvorm en heeft daar zelfs specifiek een kring voor.

Yulia, directeur van Resource: ‘LHBT-gezinnen in Rusland geloven niet dat ze gezinnen zijn. Wij willen hen zelfvertrouwen geven, in hun kracht zetten, ze bondgenoten maken en geven.’ Ze streven naar zelfacceptatie en zelfrespect voor LHBT-gezinnen en willen het gezicht van deze gezinnen laten zien aan elkaar en de buitenwereld.

Is een festival daar het juiste middel voor? Het antwoord zit in de ogenschijnlijk simpele, maar voor de gezinnen veelbetekenende resultaten. Allereerst is het fijn andere gezinnen te leren kennen en jezelf te kunnen zijn bij elkaar. Daarnaast is het belangrijk om een betrouwbare groep mensen te hebben waarop je kunt terugvallen als je bijv. oppas nodig hebt, want op de steun van opa en oma kunnen deze gezinnen vaak niet rekenen.

Met het Family Equality Festival wil Resource een ‘safe space’ creëren voor LHBT-gezinnen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar. Tijdens het festival wordt ook wettelijk advies gegeven, wat – gezien de wetgeving – alleen in mondelinge vorm en op locatie mogelijk is. Daarnaast is er ook ruimte voor de kinderen om samen te spelen en sporten. Zo leren zij in een veilige omgeving vriendjes kennen die in dezelfde situatie opgroeien.

De Give a Damn Foundation steunt in 2017 het Family Equality Festival, om de praktische onderdelen van het festival mogelijk te maken, zoals het huren van ruimtes en de aanschaf van materialen voor de verschillende workshops. Ook is met onze hulp een video mogelijk gemaakt, zodat Resource haar werk ook in andere delen van Rusland kan overbrengen.