Dappere LHBT groep in Centraal Azië werkt tegen de wind in

Dit jaar steunen we een ongeregistreerde groep in Centraal Azië. Om veiligheidsredenen kunnen we de naam van de groep of het land niet bekend maken. Homoseksualiteit is gecriminaliseerd in dit land, de staat verwerpt homoseksualiteit en steunt anti-LHBT-sentimenten in de samenleving. Er is actieve onderdrukking. De groep die we steunen werkt ondergronds en met angst lastig gevallen te worden en erger.

Deze dappere individuen steunen de community tegen de wind in, en onder bedreiging van hun eigen veiligheid. Wij bewonderen hen en zijn blij dat we hen dit jaar kunnen steunen in hun risicovolle werk.

De groep is bezig met het opbouwen van de capaciteit van de LHBT-community door te mobiliseren, te informeren en ondersteuning te bieden om de kwaliteit van leven van LHBT personen te verbeteren, alsmede hun maatschappelijke positie en hun rechten te promoten en waar te maken.

De groep biedt een veilige plek, organiseert trainingen, thematische workshops en organiseert zelfhulpgroepen. Leden ontmoeten elkaar op privé-adressen en in kleine groepen, want dat is de enige veilige manier. De grep probeert ook om internationaal de situatie in het land bekend te maken en werkt met een aantal (anonieme) experts met en medische, psychologische of juridische achtergrond, wat bijdraagt aan het verhogen van het kennisniveau van groepsleden.

Het uiteindelijke doel van de groep is om een samenhangende en sterke community op te bouwen, het aantal medestanders in de samenleving te vergroten, te vechten tegen homo-, bi- en transfobie en uiteindelijk wetten en beleid te veranderen.

Het is een lange en gevaarlijke weg om af te leggen en wij zijn trots dat wij een stukje van die weg met hen kunnen gaan dit jaar.